{{Message}}

Frågor gällande koagulation?

Kontakta vår produktchef Natsinet Gebremariam:

  • TELEFON 031 - 388 91 88
  • MAIL natsinet.gebremariam@mediq.com

Koagulation

Hemostasen är den process i kroppen där koagulationsproteiner, blodkroppar och blodkärl samarbetar för att undvika uppkomsten av blodproppar, samtidigt som den ser till att blödningar förhindras.
 
Rubbningar i koagulationsprocessen kan medföra kan ökad benägenhet att blöda, alternativt att blodet koagulerar då det inte borde göra det. Detta kan i sin tur leda till allvarliga sjukdomstillstånd.ACL TOP-familjen x50-serien

Mediq erbjuder en familj av koagulationsinstrument från Werfen som genom innovativa lösningar och en komplett reagensportfölj, tillsammans med en högteknologisk IT-lösning hjälper laboratorier att diagnosticera patienter med trombos- och blödningssjukdomar samt koagulationsrubbningar på bästa tänkbara sätt. 
Detta är en familj av koagulationsinstrument med identiska mjukvaror, reagens och förbrukningslösningar som därmed kan fylla behovet av koagulationsutrustning oberoende av antalet koagulationsprover som körs under en dag.

Egenskaper ACL TOP-familjen

• Automatiserad pre-analyskontroll som detekterar interferenser från hemolys, ikteri och lipemi, underfyllda rör, samt koageldetektion.   
• Omfattande kvalitets- och ackrediteringslösning som ger full spårbarhet och underlättar kvalitetsarbetet för koagulationsinstrumenten.
• Standardiserat arbetssätt där en familj av instrument kommer att ha identiska processer i form av utbud i reagensportfölj, prov- och kontrollkörning samt preanalytiska aspekter. Dessa parametrar hjälper laboratorier att nå högsta kvalitet samtidigt som det erbjuder ett flexibelt arbetssätt tillsammans med kostnadseffektiva lösningar.

Instrumenten – detaljer

Två modeller för stora labb
– ACL TOP 750-modellerna

Ultimata lösningen för att kunna köra många tester under kort tid; användarvänligt instrument som klarar en hög throughput för rutin- och special-koagulation för koagulationslabb med stor mängd prover per dag. De två olika modellerna är ett fristående instrument (ACL TOP 750 CTS) samt ett som går att koppla till automationsbana (ACL TOP 750 LAS), allt för att maximera såväl flexibilitet
som effektivitet.För medelstora till stora labb
– ACL TOP 550 CTS

Förstklassig funktion kombinerat med optimal storlek. Högautomatiserad analyskörning för rutinkoagulation på mellanstora till stora koagulationslabb.
För små till medelstora labb 
– ACL TOP 350 CTS

Det mest kompakta instrumentet för analys av rutin- och specialkoagulationsprover. Perfekt komplement till såväl ACL TOP 750 CTS eller ACL TOP 550 CTS-systemen, eller som fristående enhet.

AcuStar

Automatiserar högspecialiserade analyser och förbättrar prestandan för koagulationslaboratorier

AcuStar – detaljer

ACL AcuStar erbjuder en komplett automatisering av specialkoagulationsanalyser som tidigare krävt manuell handpåläggning och tidskrävande arbete. Instrumentets kemiluminiscensteknologi medför utökat mätområde och specificitet jämfört med ELISA-metoder.
Detta är det första instrumentet som genom oslagbar precision och effektivitet kan erbjuda en helt automatiserad arbetsprocess av specialkoagulationsprover. Denna automatiserade arbetsprocess kommer att leda till hög throughput och enkelhet vid analyskörning, första resultat ges efter 30 min.

Egenskaper för AcuStar

• Automatiserad kemiluminiscensteknologi som säkerställer hög sensitivitet i kombination med hög specificitet som ges genom den immunoglobulina isotypsdifferentieringen. Förutom detta kommer tekniken i sig även medföra minimal risk för optiska störningar.
• Alla reagenskomponenter som krävs till en analys är inkluderade i en och samma förkalibrerade reagenskassett vilket bidrar till enkelhet och effektivitet. En integrerad streckkodsläsare identifierar automatiskt reagens, prover och kontroller. 
• Oslagbar effektivitet då reagenskassetterna förvaras on-board under hela hållbarhetstiden. Detta medför möjlighet till ständig laddning av prover då instrumentet är redo att köra analyser 24/7. AcuStaren kan ge 60 svar/timme och första resultatet kommer inom 30 min. Ständig tillgång till körning, ingen batchning av prover krävs.

HemoHub 

Komplett lösning för att underlätta arbetsflödet, ge överblick över kvalitetskontroller samt erbjuda övervakning av kritiska provresultat

HemoHub – detaljer

HemoHub-mjukvaran kopplar samman samtliga ACL-instrument och hjälper därmed användare att i real-tid, få en överblick över verksamhetens instrument och dess status, tillsammans med granskning av kritiska provresultat. Utöver detta fungerar även HemoHub som ett värdefullt verktyg för enklare hantering av kvalitetskontroller och ackrediteringsprocesser. 

Mjukvarulösningen kombinerar oslagbar operativ prestanda med optimal support i diagnosticeringen av koagulationsprover. HemoHub kommer med sina egenskaper hjälpa till att öka effektiviteten för hela provflödet genom ett förbättrat arbetsflöde och ett underlättande av beslutsfattandet.

Egenskaper för HemoHub

• Överblick av prestanda och realtids-status samt datamässig hantering av samtliga koagulationsinstrument inom en region. 
• Optimerat och standardiserat arbetsflöde då HemoHub möjliggör skapandet av omfattande omkörnings- och reflexregler tillsammans med tillhandahållandet av flaggning av provresultat och enkel åtkomst till provbanksdatabasen. Förutom detta kan användaren även jämföra både interna QC-värden som värdena för samtliga anslutna koagulationsinstrument, allt detta för ett mer effektivt arbetsflöde.
• Genom centralisering av QC-hantering, snabbåtkomst till patienters resultatshistorik och enkel tillgång till samtliga konfigurerade parametrar och regler, kan HemoHub bidra till säkerställandet av högsta kvalitet för patientresultaten. Förutom detta kommer även det integrerade ackrediterings-verktyget underlätta det dagliga arbetet med koagulationsanalyser.

Mediq använder cookies

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.