{{Message}}

Mediq expanderar i Norden med UpViser Oy förvärv

Mediq har förvärvat UpViser Oy, en framgångsrik finsk leverantör av kirurgiska, endoterapeutiska produkter med fokus på gastroenterologi, gynekologi, plastikkirurgi och urologi. Bland kunderna finns Nordens största sjukhus. Förvärvet av UpViser och dess dotterbolag i Sverige, Danmark, Norge och Estland är ett viktigt steg i Mediqs strategi för att uppnå europeisk tillväxt inom sjukhuslösningar. UpViser är ett innovativt företag som stärker vår förmåga att tillföra mervärde till sjukvården och gör det möjligt för oss att accelerera vår tillväxt i Norden. ”Vi välkomnar UpVisers team av mycket kompetenta medarbetare till vår grupp" säger Mediqs CEO Christian Wojczewski.

Styrkor som kompletterar

Förvärvet kompletterar Mediqs Nordic Hospital Solutions-portfölj som syftar till att stödja vårdinrättningar och yrkesverksamma i att ge bästa möjliga vård. Det ger också tillgång till nya produktsegment som endoterapi. "Under årens lopp har UpViser byggt partnerskap med ledande leverantörer som Micro-Tech, Boston Scientific, Fujifilm, Wolf och Erbe. Vi är imponerade av deras meriter och anser att våra styrkor kompletterar och vår kultur gör UpViser och Mediq till en utmärkt kombination", säger Wojczewski.

Om UpViser

UpViser Oy grundades 2008 i Vanda och är verksamt i hela Finland, Sverige, Norge och Danmark. Huvudkunderna är kirurgiska avdelningar med fokus på fyra nyckelområden: plastikkirurgi, urologi, gynekologi och gastroenterologi.

Eventuella frågor besvaras via mail av Ulrika Beischer, ulrika.beischer@mediq.com

Nu finns CE-märkta självtester som är godkända för försäljning till privatpersoner hos Mediq Sverige.
 
Det är ett snabbtest för Covid-19 av antigen-typ som ger indikation av pågående infektion. Ett CE- och IVD-märkt kvalitetstest från Boson.  

•    Hög kvalitet, känslighet och precision.
•    Snabba och pålitliga resultat inom 15-20 minuter.
•    Enkelt att använda.
•    Provet tas med topsprovning i främre näsan.
•    Tydlig användarmanual.
•    Kan lagras i valfri temperatur mellan 4°C till 30°C.
•    Komplett kit med alla testkomponenter inkluderade.
•    Testkassettens korsreaktivitet har utvärderats genom testning av virus och andra mikroorganismer. Finns dokumenterat i korsreaktivitetsstudien.

Detta test-kit har hög prestanda:
•    Sensitivitet - 96,77 %
•    Specificitet - 99,20 %
•    Noggrannhet - 98,72 %

”Vi vill vara med och hjälpa där det verkligen behövs och CE-märkta självtester är något som kommer att göra stor skillnad i samhället och förhoppningsvis dämpa smittspridningen.” säger Mediqs VD Shahram Khorsand.

Till webbshop - Företag och föreningar

Till webbshop – Privatpersoner

MEDIQ SVERIGE AB

Mediq Sverige AB är ledande leverantör till den svenska sjukvården. Vi erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av sjukvårdsartiklar och medicintekniska produkter och tjänster samt logistik i toppklass till både regioner, kommuner och privata vårdgivare. Våra kunder finns på sjukhus, inom äldreomsorg och primärvård, hos återförsäljare samt inom industrin

Mediq Sveriges huvudkontor och logistikcenter ligger i Kungsbacka. Vi har även verksamhet i Umeå och Stockholm. Mediq Sverige är en del av den internationella sjukvårdsaktören Mediq, som har sitt säte i holländska Utrecht. Tillsammans är vi Nordeuropas största distributör av sjukvårdsprodukter, med verksamhet i 13 länder.


För frågor eller för bilder kontakta:
Anna Wangeby
anna.wangeby@mediq.com

Mediq Sverige är en av de stora aktörerna på den svenska marknaden som leverantör av hälso- och sjukvårdsprodukter till bland annat kommuner och regioner. I samband med pandemin och den krissituation som uppstod på världsmarknaden under första delen av 2020 drabbades Mediq som alla andra.  

 

”Men vi lärde oss snabbt att styra om vissa flöden och hitta de områden som vi kunde förstärka för att snabbt minimera konsekvenserna för våra kunder, och framför allt för våra kunders patienter.” fortsätter Shahram. ”Vi har lärt oss mycket, fortsätter han.

 

Mediq har sin styrka i att vi har en relativt stor spridning av länder som vi köper in ifrån. Redan tidigt in i pandemi-krisen styrde vi medveten om till att stärka upp leverantörsnätverket. Dock har vi medvetet varit oerhört noga med att säkra kvalitet och tillgänglighet.  

 

Priset är inte det viktigaste för Mediq, utan tillgängligheten för våra kunder är nummer 1. Det innebär att vi diversifierar och köper in från andra delar av världen, med en inte allt för stor andel leverantörer i Asien. Tack vare det har vi inte påverkats fullt så mycket av det uppmärksammade stoppet i Suez-kanalen. Dock har vi leveranser som ligger och väntar och är försenade och de kunder som kan bli berörda har vi kommunikation med.

 

Man ska inte stirra sig blind på styckpriset vid sina inköp och upphandlingar. Helheten räknas, det är viktigt att tänka på det. Det är trots allt skattepengar det handlar om, säger Shahram Khorsand. Ytterst handlar det om hälsoekonomi. Det lägsta priset är inte alltid den billigaste lösningen.

 

Leveranssäkerhet och tillgänglighet är viktiga komponenter och som leverantör till svensk hälso- och sjukvård måste vi hela tiden jobba med att minimera sårbarheten i alla led. Suez-kanalen och stoppet där ett tydligt bevis för hur en enskild händelse får stor påverkan.
 Eventuella frågor besvaras via mail av Anna Wangeby, anna.wangeby@mediq.com
 

Mediq Sverige AB vill härmed tillkännage förvärvet av Medirum AB. Medirum är ett Göteborgsbaserat företag vars specialitet är försäljning, service och installation av medicinteknisk-utrustning för sjukhus. Deras primära fokus är operationsutrustning och nyckelfärdiga lösningar till operationsrummen och har idag de största sjukhusen i Sverige som kunder.

”Förvärvet är en viktig pusselbit i Mediq’s strategi att tillhandahålla ett brett och efterfrågat sortiment till operationsrummen samt för att kunna möta de behov inom nyckelfärdiga lösningar som vi ser är ett växande projektsegment i Sverige.”, säger Pasi Hotinen, försäljningschef på Mediq Sverige.

”Vi har en gemensam syn på hur framtidens sjukvård kan se ut och vad som krävs för att vara en attraktiv leverantör. Att förena våra båda organisationer kommer att ge stora fördelar för våra gemensamma kunder”, säger Peter Andreasson, VD Medirum AB.

Det här är en perfekt matchning för båda företagen och ligger helt i linje med vår strategi, att stärka vår marknadsposition som en värdeadderande, innovativ partner inom hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige”, säger Shahram Khorsand, VD Mediq Sverige AB.

Medirum kommer att fortsätta verka som en fristående enhet helägt av Mediq Sverige AB under hela kalenderåret 2021. Vi hälsar alla nya medarbetare och kunder välkomna och ser fram emot fortsatt utveckling och tillväxt tillsammans.
 Eventuella frågor besvaras via mail av Anna Wangeby, anna.wangeby@mediq.com

Mediq Sverige AB har signerat avtal med MetaX Institut für Diätetik GmbH (MetaX) och kommer att bli exklusiv återförsäljare till den svenska marknaden. MetaX erbjuder idag bland annat lågprotein-produkter, glutenfria produkter samt flera tillskottsprodukter för medicinskt bruk, exempelvis inom området PKU – en medfödd metabol sjukdom.

”Genom detta tillskott av MetaX innovativa produkter flyttar Mediq ännu ett steg fram som en viktig aktör och partner inom nutrition. Tack vare vårt samarbeta med MetaX kommer vi att kunna erbjuda nya och unika lösningar till de patienter som behöver det som mest.”, säger Lage Johansen, säljdirektör på Mediq.

”Det är fantastiskt att kunna lägga till dessa produkter för speciallivsmedel i vårt redan breda erbjudande”, säger Kristina Hedenblad, produktchef Mediq och leg. dietist.

Eventuella frågor besvaras via mail av Anna Wangeby, Kommunikationsansvarig.
 Mail: anna.wangeby@mediq.com

Det här är den största upphandlingen i Sverige av läkemedelsautomater som ska bli fullt integrerat med bland annat journalsystemet Cosmic samt vårdens egna ID-hantering SITHS. Initialt är det åtta läkemedelsautomater som har installerats genom pilotprojektet på olika avdelningar; somatisk vård, psykiatrisk vård samt intensivvård på Akademiska i Uppsala.  Inom ramen för ”Säker och effektiv läkemedelskedja” som är ett projekt på Akademiska för framtida förbättringar inom vården, är just läkemedelsautomater steg ett av fyra som man planerar att genomföra. Fokus har hela tiden varit att skapa en patientsäker lösning genom att ta bort manuella moment i hanteringen.   Utöver detta har man även sett stora tidsbesparingar, tid som vårdpersonal kan lägga på patienter. ”Man sparar en minut varje gång ett kontrolläkemedel tas ut”, säger Anders Westermark, projektledare på Akademiska. ”Vi vet att sjukvårdpersonal idag lägger cirka 25% av sin arbetstid på att hantera läkemedel, så lösningen med läkemedelsautomater sparar mycket tid och pengar.” I dagsläget är det de narkotikaklassade läkemedel som nu hanteras via läkemedelsautomaterna, men på sikt ser man att alla läkemedel kommer att finnas med i den här hanteringen.  Pilotprojektet har lagt mycket kraft på att integrera läkemedelsautomaterna från tillverkaren Omnicell med Cosmic, som är journalsystemet som inom en snar framtid kommer att användas i 18 av landets 21 regioner. Vidare håller pilotprojektet på att integrera regionens autentiseringsplatsform SITHS med läkemedelsautomatssystemet för att på så sätt kunna erbjuda det säkraste sättet att logga in med minimala förändringar i nuvarande processer.   ”Det här är ett utmärkt exempel på hur rätt typ av utrustning och kompetens bidrar till höjd patientsäkerhet och frigör tid från sjukvårdspersonal” säger Shahram Khorsand VD Mediq Sverige AB. ”Vi är oerhört stolta och glada över det att vi fick förtroendet att tillsammans med projektgruppen på Akademiska jobba fram en integrerad lösning som ger direkt klinisk nytta och sparar tid och kostnader.”, säger Shahram avslutningsvis

Just nu har vi en extraordinär situation orsakat av coronaviruset och dess spridning till Europa och nu även Sverige, vilket har lett till en hamstringssituation. Samtidigt har vi en situation med oregelbundna eller uteblivna leveranser från flera tillverkare. Detta är en följd av att den Kinesiska produktionen och distributionen har helt eller delvis varit stängd. I takt med att fler länder kan rapportera om fall med Corona-virus ökar den redan höga efterfrågan på en del artiklar. 


 Mediq har leverantörer både i Kina såväl som på andra håll i världen. Men en ökad efterfrågan och minskad tillgång på världsmarknaden medför naturligtvis ett stort underskott. Detta sätter stor press på de övriga tillverkare som producerar så stora mängder de kan i sina produktions-anläggningar, utifrån tillgång på personal och råmaterial. Vi har fått förfrågan från flera regioner i Sverige om extra leveranser, men bristen på produkter gör att vi tyvärr har svårt att leverera större volymer än normalt, även om vi skulle vilja. 


Detta är en så kallad “force majeure-situation” och vi har ingen möjlighet att vare sig förutse omfattning eller när det hela kan vara löst. Vi har daglig kontakt med våra tillverkare och med våra speditörer. Ingen kan i dagsläget ge någon bra prognos på när det kommer att vara tillbaka till ett normalt förhållande. Vi gör vårt yttersta för alla våra kunder i denna utmanande situation för att uppfylla våra åtaganden så långt som möjligt. 


Vi vill uppmana alla kunder som har lagt sin order via vår webbshop att uppdatera sig på aktuell orderstatus genom att logga-in där. Vi vill förtydliga att endast de produkter som visas i vår webbshop är de som är beställningsbara.
 


 MEDIQ SVERIGE AB

Just nu har vi en extraordinär situation orsakat av coronaviruset som har brutit ut i Kina och dess spridning till Europa. Detta har lett till hamstring av viss medicinsk skyddsutrustning här i Europa såväl som i Kina. Samtidigt har vi en situation med oregelbundna eller uteblivna leveranser från tillverkare i Kina orsakat av tillfälliga nedstängningar av hamnar och av vissa geografiska områden kinesiska myndigheter har genomfört för att hejda smittspridningen.Vi gör vårt yttersta för alla våra kunder i denna svåra situation, genom att fördela produkter eller erbjuda ersättningsprodukter för att uppfylla våra avtalsenliga åtaganden så långt som möjligt.

Som en del i att hjärtsäkra Sverige och i slutändan rädda liv på våra samhällsmedborgare har Polisen valt att utrusta varje ny hundbil med en hjärtstartare (DDU100) från oss på Mediq. Vi är naturligtvis väldigt glada för förtroendet. – 


Jag ser hjärtstartarna som en förlängning av hundförarnas förmåga att rädda liv, säger Anders Månsson, vid polisens hundenhet i region Väst

Leveransförändring inom vården i Uppsala, Örebro, Dalarna, Sörmland och Västmanland

Mediq Sverige AB lämnar över mångårigt uppdrag till annan aktör

Från och med 1 oktober förändras uppdraget mellan Mediq Sverige AB och Varuförsörjningen. Förändringen innebär att Mediq lämnar över lagerhållning och distribution för Varuförsörjningens räkning till annan aktör på marknaden. Mediq fortsätter dock sitt samarbete med de fem regionerna genom att leverera bland annat så kallade nutritioner direkt till patient samt sjukvårdsmaterial genom hemdistribution. Varuförsörjningen är en sammanslutning av fem regioner; Uppsala, Örebro, Dalarna, Sörmland och Västmanland genom samma politiska nämnd. Varuförsörjningens uppdrag är upphandling och inköp som förser vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär. ”Vi har haft uppdraget i 20 år och det har på många sätt varit en naturlig del av vår verksamhet säger Gun Åberg kundansvarig för Varuförsörjningen på Mediq.

Enligt planen för överlämning, tar Mediq emot den sista ordern på sitt lager i Kungsbacka den 30 september klockan 11.00, därefter packas de sista bilarna med gods på detta uppdrag. Planeringen för överlämningen påbörjades redan i januari 2019 tillsammans med Varuförsörjningen. ”Leveranser till vården är av förklarliga skäl viktiga och vi vill på alla sätt bidra till en bra överlämning” säger Gunilla Rittgård VD Mediq Sverige AB.

MEDIQ SVERIGE AB
Kontaktpersoner på Mediq Sverige AB:


Lage Johansson, Sales Director – 0707-698526
Gun Åberg, Kundansvarig för Varuförsörjningen på Mediq – 0706-316889

Den 14 maj startar Christian Kanstrup sitt uppdrag som Executive Vice President, Nordics and Baltics, hos oss på Mediq.

Christian har arbetat för Novo Nordisk under de senaste 20 åren, senast som Senior Vice President och chef för Biopharm Operations. Han började sin karriär inom finans och expanderade i investerarrelationer och har fortsatte med ett brett spektrum av lednings- och strategiledande roller i Norden, USA, Asien och Schweiz.Christian har en Masters i Economics (cand.polit.) Från Köpenhamns Universitet samt forskarutbildning från IMD. 


Vi hälsar Christian varmt välkommen till vårt företag.

Idag lanserar vi på Mediq Sverige vår nya webshop; webshop.mediq.se.
Designad för att förenkla dina inköp av sjukvårdsartiklar och medicintekniska produkter. Här möter du som kund bland annat en helt ny sökmotor samt en spårningsfunktion för att själv kunna spåra sina sändningar online. Vår webshop har i dagsläget ett totalt utbud på över 10 000 produkter och sortimentet är alltid specialanpassat för varje inloggad kund, baserat på aktuellt avtal.


Vad händer med den gamla shopen?
Vår gamla webshop kommer automatiskt slå över till den nya, vilket innebär att den gamla inte längre går att nå. Om det finns någon som är i behov av att nå vår gamla webshop – kontakta ovan nämnda kontaktpersoner så hjälper vi till. 

Är du redan kund hos oss?
Befintliga kunder som har ett, eller flera kundnummer hos Mediq behöver skapa en ny användare i Mediqs nya webshop. Gå till startsidan på webshop.mediq.se och klicka på Kund hos Mediq – första inloggningen i nya webshopen.

Manual
Manual till vår nya webshop hittar du i shopen under ”Hjälp” i översta menyraden. 


Har du behov av utbildning eller inloggning i vår nya webshop?
Kontakta Carina Ask på carina.ask@mediq.com eller Karin Brattén på karin.bratten@mediq.com så hittar vi tillsammans en tid som passar för utbildning eller hjälper till att skapa upp ett användarkonto för dig.

Vi har idag glädjen att meddela att Mediq har förvärvat bolagen ACC Nordic AS och ACC Nordic AB. ACC är distributörer av klinisk laboratoriediagnostik i Norge respektive Sverige. Produkterna är en utökning av Mediqs nuvarande produktportfölj av laboratordiagnostik till ytterligare två nordiska länder, vilket stärker Mediqs totala marknadsposition i Norden.

ACC Nordic sysselsätter idag sex personer i Sverige och sex personer i Norge. ACC Nordic är specialiserat på försäljning, marknadsföring och service av speciell proteinkemi, hemostas och diagnostiska produkter för kritisk vård i Norge och i Sverige. Förvärvet är en viktig pusselbit i Mediqs strategi att tillhandahålla ett specialiserat produktutbud till sjukhus. Att för att säkerställa att våra kunder kan ge rätt avancerad vård till sina patienter.

Jørgen Kelkjær, EVP Nordics and Baltics: "Kliniska diagnostiklaboratorier är ett viktigt kundsegment för Mediq i Finland och Baltikum. ACC Nordic är ett perfekt bolag för oss och vi ser fram emot att få pan-nordiska fördelar med lokal kompetens till både befintliga och potentiella framtida leverantörer.”

Mediq Sverige AB och Wipak Oy har ingått avtal om att Mediq blir ny exklusiv distributör i Sverige. Avtalet innefattar att Mediq skall marknadsföra, ge support på och distribuera WIPAK Steriking steriliseringsprodukter till den svenska hälso- och sjukvården.

Mediq Sverige AB har från och med 1 september 2016 ensamrätt på att marknadsföra Wipaks produkter i Sverige. ”Vi är stolta över att ha fått detta förtroende från Wipak” säger Mediqs försäljningsdirektör Pasi Hotinen. ”Vi kommer göra allt för att ge bra service och kundsupport kring Wipaks produkter framöver.
Vårt dedikerade team för steriliseringsprodukter och vår duktiga kundservice ser mycket fram emot vårt nya samarbete. Samarbetet med Wipak stärker Mediqs position inom steriliseringsområdet och blir också en viktig del i vår totala sortimentsportfölj”.

Gunilla Rittgård har under april 2016 tillträtt som ny VD för Mediq Sverige. Gunilla har lång erfarenhet av ledande befattningar samt styrelseuppdrag inom såväl den privata som den offentliga sektorn.

Hon har tidigare arbetat som Vd för STS Student Travel Schools AB, Fazer Food Services AB, Coor Service Management Production AB, Gate Gourmet Sweden AB samt som Flygplatschef för Gothenburg Landvetter Airport.

Gunilla är utbildad företagsjurist och civilekonom från Göteborgs universitet och har mångårig erfarenhet från såväl service-, logistik, facility management, kundorienterad verksamhetsutveckling, som industriell produktion.

”Vi är mycket glada över att kunna hälsa Gunilla välkommen till Mediq Sverige AB” säger Jørgen Kelkjaer, EVP för Mediq Nordic & Baltics. Gunilla är en erfaren ledare och har gedigen kunskap av logistik-, service- och kvalitetsarbete. Vi är övertygade om att hon är rätt person att ta Mediq till nästa nivå och säkerställa lönsam tillväxt. Gunilla står för våra värderingar, Caring heart, Customer Drive och Champion spirit, som är grunden till allt vårt arbete”.
Jørgen Kelkjaer, EVP Nordic & Baltics

Vi är idag glada att kunna meddela att Mediq har träffat en överenskommelse som innebär att vi blir exklusiv distributör för Acelity i Norden. Acelity är ett globalt bolag med produkter för avancerad sårvård och regenerering (återuppbyggnad) av vävnad. De erbjuder innovativa lösningar för sårläkning som spänner över hela sårvårdsprocessen, både inom akutvård och vård utanför sjukhus. 

Igår invigdes 5000 kvm nya lagerytor i Kungsbacka som en del av vår framtida satsning. Invigningsbandet klipptes av ordförande i Kungsbackas Kommunstyrelse, Hans Forsberg och invigningen gästades av både interna och externa intressenter. 

Mediq använder cookies

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.