{{Message}}

Minimera inverkan på miljön

Vår verksamhet har en relativt liten inverkan på miljön, men vi försöker minska miljöeffekterna på alla områden där vi har möjlighet att påverka. Avfallshantering och transporter är exempel på sådana områden.

Mediqs kortfattade hållbarhets- och miljöinformation 2019 (PDF)

Avfallshantering

De varor vi köper levereras till Mediq i förpackningar som vi öppnar och packar om, vilket leder till visst avfall. En stor del av detta avfall, till exempel papper och kartong, återvinns. Förutom återvinningsbart avfall, genererar vi också en viss mängd icke-återvinningsbart avfall, t.ex. medicinskt avfall, som tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Vårt mål är att öka andelen återvinningsbart avfall.

"Lean and Green”-utmärkelse för minskade koldioxidutsläpp

Vi levererar medicinsk utrustning till sjukhus och andra vårdinrättningar, till apotek och även direkt till patienter. Koldioxidutsläpp från transporter utgör därför en stor andel av Mediqs miljöpåverkan. För att minska utsläppen använder vi miljövänliga bränslen, effektivare fordon och eldrivna lastbilar vid våra leveranser t. ex. i Nederländerna. 

Vi tilldelades 2014 miljöutmärkelsen ”Lean and Green” för personlig mobilitet i Nederländerna. Personlig mobilitet inkluderar pendling till och från arbetet, företagstrafik och affärsresor.

Genom att delta i ”Lean and Green”-programmet åtog vi oss att minska koldioxidutsläppen med minst 20 % på fem år. Lean and Green är ett ideellt nätverk som verkar för hållbara transporter i både privata och offentliga organisationer.

Mediq fick också en ”Lean and Green”-utmärkelse 2012 för vår logistikverksamhet, där vi genom optimalt planerade rutter och minskade körsträckor lyckats minska våra koldioxidutsläpp. Mediq ser också till att fordonsflottan använder bränslen som är mindre skadliga för miljön eller drivs av el, när detta är möjligt. Edward van Tuinen, Real Estate & Facilities Manager för Mediq, berättar: ”Med vår policy för fordonsleasing har Mediq åstadkommit en minskning med 27 % sedan 2011, vilket gör oss till en av föregångarna inom området. Mediq har lyckats med detta tack vare åtgärder som en medveten bränslepolicy och att använda leasade elbilar.”


Mediq använder cookies

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.