{{Message}}

Omsorg om patienten

Mediq vill hjälpa människor att kunna leva ett så gott liv som möjligt.

Vi vill hjälpa patienter till en bättre hälsa och bidra till att göra livet som kroniskt eller tillfälligt sjuk lättare. Vi hjälper patienter att använda medicinska hjälpmedel på rätt sätt. Vi tillhandahåller också utbildning för vårdpersonal så att de kan hjälpa patienterna på bästa sätt.

Kvalitet

Vi ansvarar för att produkterna vi levererar är säkra att använda. Vårt säkerhets- och kvalitetsarbete utgår från: 

• Lagar och regler

• Interna riktlinjer och externa certifieringsscheman

• Utvärdering av leverantörer för att säkerställa kvalitet och undvika förfalskningar

Alla våra leverantörer har fått en broschyr där vårt CSR-arbete och vår uppförandekod beskrivs. Vi förväntar oss att de följer vår uppförandekod. Högriskleverantörer (företag som säljer egna varumärken) måste dessutom skriva under dokumentet Mediqs uppförandekod.

Mediq använder cookies

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.