{{Message}}

Hållbarhet och miljö

Vårt mål är att vara ett hållbart företag. Ett företag som tar ansvar, gör skillnad och bidrar till en positiv samhällsutveckling, både på kort och lång sikt.


Hållbar utveckling är ingenting som vi gör vid sidan av. Vi ser hållbarhet som en central del i vår affärsidé. Arbetet är en integrerad del i organisationens verksamhet, system och processer där ansvar, befogenheter och ägarskap är tydliggjort i organisationen.

Vi ska minska vårt klimatavtryck. Samtidigt som vi fortsätter erbjuda landsting, kommuner och privata aktörer ett brett och prisvärt sortiment av produkter och tjänster anpassade för hälso- och sjukvården. Vi är stolta över att sedan 2011 vara kvalitet- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Men vi vill göra mer. Vi ska minska vår miljöpåverkan där vi har möjlighet att påverka; Energiförbrukning, transporter, förpackningsmaterial och produktval.

Hållbarhetsrapport

Läs om hur vårt arbete med kvalitet, miljö, CSR och hållbarhet genomsyrar vår verksamhet. 

Hållbarhetsrapport 2020


Mediq Supplier Code of Conduct

Supplier CSR in Mediq


Energiförbrukning

Vi arbetar aktivt med att minska vår energiförbrukning. Exempelvis genom förbättrad ventilationsstyrning, byte till LED-belysning och möjligheten att komplettera med solceller i vår energiförsörjning tillsammans med vår fastighetsägare.

Transporter

Vi ställer miljökrav vid upphandling av transporter, bland annat på utsläpp och fordonsval. Genom att arbeta tillsammans med våra transportörer och utbyta erfarenheter och kunskap kan vi gemensamt hitta hållbara lösningar och förbättringar.

Förpackningsmaterial

Vi satsar på miljösmarta packmaterial, boxkalkylering, rutiner för avfallshantering och återvinning. Vår nya packmaskin har gjort att vi i stort sätt har eliminerat plast som fyllnadsmaterial och därmed även minimerat det avfall som uppstår hos kund. 

Produktval

Vi skapar vi rätt förutsättningar för att minska negativ påverkan av kemikalier och erbjuda miljövänligare alternativ i vårt sortiment. Vi ska minska antalet produkter med ftalater.
Vi vill även uppmuntra till hållbara produktval genom att lämna tydlig hållbarhetsinformation i vår webbshop.

Vår verksamhet har en relativt liten inverkan på miljön, men vi försöker minska miljöeffekterna på alla områden där vi har möjlighet att påverka. Avfallshantering och transporter är exempel på sådana områden.

Mediqs kortfattade hållbarhets- och miljöinformation 2019 (PDF)

Avfallshantering

De varor vi köper levereras till Mediq i förpackningar som vi öppnar och packar om, vilket leder till visst avfall. En stor del av detta avfall, till exempel papper och kartong, återvinns. Förutom återvinningsbart avfall, genererar vi också en viss mängd icke-återvinningsbart avfall, t.ex. medicinskt avfall, som tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. Vårt mål är att öka andelen återvinningsbart avfall.

"Lean and Green”-utmärkelse för minskade koldioxidutsläpp

Vi levererar medicinsk utrustning till sjukhus och andra vårdinrättningar, till apotek och även direkt till patienter. Koldioxidutsläpp från transporter utgör därför en stor andel av Mediqs miljöpåverkan. För att minska utsläppen använder vi miljövänliga bränslen, effektivare fordon och eldrivna lastbilar vid våra leveranser t. ex. i Nederländerna. 

Vi tilldelades 2014 miljöutmärkelsen ”Lean and Green” för personlig mobilitet i Nederländerna. Personlig mobilitet inkluderar pendling till och från arbetet, företagstrafik och affärsresor.

Genom att delta i ”Lean and Green”-programmet åtog vi oss att minska koldioxidutsläppen med minst 20 % på fem år. Lean and Green är ett ideellt nätverk som verkar för hållbara transporter i både privata och offentliga organisationer.

Mediq fick också en ”Lean and Green”-utmärkelse 2012 för vår logistikverksamhet, där vi genom optimalt planerade rutter och minskade körsträckor lyckats minska våra koldioxidutsläpp. Mediq ser också till att fordonsflottan använder bränslen som är mindre skadliga för miljön eller drivs av el, när detta är möjligt. Edward van Tuinen, Real Estate & Facilities Manager för Mediq, berättar: ”Med vår policy för fordonsleasing har Mediq åstadkommit en minskning med 27 % sedan 2011, vilket gör oss till en av föregångarna inom området. Mediq har lyckats med detta tack vare åtgärder som en medveten bränslepolicy och att använda leasade elbilar.”

Mediq vill hjälpa människor att kunna leva ett så gott liv som möjligt.

Vi vill hjälpa patienter till en bättre hälsa och bidra till att göra livet som kroniskt eller tillfälligt sjuk lättare. Vi hjälper patienter att använda medicinska hjälpmedel på rätt sätt. Vi tillhandahåller också utbildning för vårdpersonal så att de kan hjälpa patienterna på bästa sätt.

Kvalitet

Vi ansvarar för att produkterna vi levererar är säkra att använda. Vårt säkerhets- och kvalitetsarbete utgår från: 

• Lagar och regler

• Interna riktlinjer och externa certifieringsscheman

• Utvärdering av leverantörer för att säkerställa kvalitet och undvika förfalskningar

Alla våra leverantörer har fått en broschyr där vårt CSR-arbete och vår uppförandekod beskrivs. Vi förväntar oss att de följer vår uppförandekod. Högriskleverantörer (företag som säljer egna varumärken) måste dessutom skriva under dokumentet Mediqs uppförandekod.

Mediq är en del av hälso- och sjukvårdssektorn, och vi är mycket medvetna om vår sociala roll. Det vill vi visa genom att stödja projekt som ligger nära vår verksamhet. 

Stöd vid nödsituationer

Eftersom Mediq är specialiserat på medicinsk utrustning och läkemedel, kan vi i nödsituationer hjälpa till med sådant som förbandsmaterial, dropputrustning, läkemedel och annan medicinsk utrustning. 

Bistånd till Human Bridge

Human Bridge är en svenskt biståndsorganisation som arbetar för människa och miljö. Genom insamling och leverans av väl genomgången utrangerad sjukvårdsutrustning, begagnade textilier samt förnödenheter skapas bättre förutsättningar för människor i utsatta länder och en rättvisare resursfördelning.

Mediq är stolta bidragsgivare av sjukvårdsmaterial och under 2018 skickade Human Bridge över 2302 ton bistånd till 19 av världens mest utsatta länder. 

Läs mer: www.humanbridge.se


Barn och unga med diabetes 


Unga diabetiker har en särskild plats i våra hjärtan. Diabetes är en allvarlig kronisk sjukdom som påverkar vardagen för de som drabbas. Diabetessjuka måste mäta blodsockernivåer och injicera insulin dagligen. Det är inte så lätt, särskilt inte när man är ung. 

Ungdomar med diabetes vill vara som alla andra. Ibland revolterar de mot de krav som sjukdomen ställer. De kan till exempel missa att kolla blodsockernivån eller att injicera insulin i tid. På sikt kan det leda till allvarliga tillstånd när blodsockernivån är antingen för låg eller för hög, och i förlängningen till komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, njursjukdomar, synproblem och nervsjukdomar.

Vi har ett nära samarbete med lokala diabetesorganisationer i samtliga länder där vi levererar läkemedel och utrustning till diabetiker. På så sätt kan Mediq verkligen göra skillnad för unga diabetiker.

Vi försöker skapa en arbetsmiljö där våra anställda får möjlighet att arbeta med utmanande uppgifter, utveckla sin kompetens och göra karriär. Följande punkter utgör stommen i vår HR-policy.

Mångfald 

Vi anställer människor i 14 länder med många fler nationaliteter. Alla ska känna sig hemma hos oss och ha samma möjligheter, oavsett kön, nationalitet, religion och ursprung.

Rekrytera och behålla personal 

Mediq vill vara en arbetsgivare som lockar kompetenta människor att arbeta i ett företag där sjukvård och entreprenörskap kombineras. Vi söker flexibla och ambitiösa medarbetare som brinner för hälso- och sjukvård och som delar våra kärnvärden.

Engagemang 

Vi vill ha engagerade medarbetare som identifierar sig med vår strategi. 

Utveckling 

Genom Mediqs utvecklingsprogram motiveras medarbetare att ta sig an nya och större utmaningar. Inom företaget finns goda möjligheter att arbeta internationellt.

Hälsa och säkerhet 

Alla bolag i koncernen har säkerhetsrutiner som följs noggrant. Rutinerna finns beskrivna i instruktionsböcker och kvalitetssystem. Medarbetare på logistiksidan utbildas i säkerhet.

Integritetsprocedur 

I enlighet med vår uppförandekod har vi utarbetat särskilda integritetsrutiner. Anställda som misstänker en överträdelse av riktlinjerna i vår uppförandekod uppmanas att rapportera detta till närmaste chef eller, när så inte är möjligt, via internet eller en särskild telefonlinje där man kan vara anonym.

Kort om Mediq och miljö

Ta del av kortfattad information om Mediqs aktuella miljö- och hållbarhetsarbete.

LADDA HEM (PDF)

ISO-certifierade

Mediq Sverige är kvalitet- och miljöcertifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan januari 2011. Standarderna hjälper oss i arbetet med ständiga förbättringar och att uppnå våra målsättningar för hållbar utveckling.
Mediq som arbetsplats

Genom att systematiskt arbeta med vår miljöpåverkan skapar vi hållbara konsumtions- och produktionsmönster. Vi ökar kunskapen och medvetenheten hos våra medarbetare genom Miljökörkort, kemikalieutbildning och en Släcka ljuset-kampanj. Vi arbetar även med vår resepolicy och identifierar förbättringar för att resa mer klimatsmart i tjänsten.

Mediq använder cookies

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.