{{Message}}

Senaste nytt hos Mediq Sverige AB

Shahram Khorsand blir ny vd på Mediq Sverige AB

Mediq Sverige är nu redo för nästa fas i sin förändringsresa med avsikt att stärka sin marknadsposition som en värdeadderande, innovativ partner inom hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige. Mediq har under flera år gjort investeringar och strategiska beslut för att kunna ta detta steg i företagets utveckling. ”Vid denna viktiga förändring har det varit väsentligt att finna en ny vd med ett starkt kommersiellt fokus och erfarenhet från förändringsledarskap, innovation och affärsutveckling som kan accelerera Mediqs transformation till en värdeadderande partner. Därför är jag väldigt glad att kunna meddela att Shahram Khorsand utsetts till ny vd för Mediq Sverige AB med start den 14 september”, säger Christian Kanstrup.

Shahram Khorsand har mångårig erfarenhet från medtech-branschen och kommer senast från Stryker där han varit Business Unit Director Surgical, Nordics & Poland. Innan dess har Shahram haft ledande befattningar inom Becton Dickinson, Carefusion och Cardinal Health. Shahram startade sin karriär inom teknologibranschen och innehar en Executive MBA från Handelshögskolan i Stockholm och en BS Computer Science från Karlstad Universitet. ”Vi kommer att utveckla alla de tjänster som idag är efterfrågade av våra kunder. Vi kommer också att utvecklas tillsammans med kunderna i deras kontinuerligt föränderliga behov. Mediq skall fortsatt vara en pålitlig och viktig partner för alla våra kunder och samtidigt hjälpa till att utveckla sjukvården”, säger Shahram Khorsand.

Gunilla Rittgård som varit vd för Mediq Sverige AB sedan april 2016, lämnar nu företaget. Gunilla har framgångsrikt lett verksamheten i Sverige. Detta har bland annat inneburit att bygga en värdedriven kultur, nya arbetssätt samt rekonstruktion av organisationen till följd av avvecklingen av Mediqs stora tredjepartslogistik-affärer. Vidare har Gunilla och hennes team professionaliserat och optimerat organisationen.

Hon har med stort fokus jobbat med Mediqs kärnvärden och varit en högt uppskattad medlem i den nordiska ledningen. ”Jag vill tacka Gunilla för hennes insatser och önska henne lycka till med kommande uppdrag när hon nu kommer att satsa mer på styrelsearbete”, säger Christian Kanstrup, Executive Vice President Mediq Nordics & Baltics.

Mediq Sverige AB är ledande leverantör till den svenska sjukvården. Vi erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment av sjukvårdsartiklar och medicintekniska produkter och tjänster samt logistik i toppklass till både regioner, kommuner och privata vårdgivare. Våra kunder finns på sjukhus, inom äldreomsorg och primärvård, hos återförsäljare samt inom industrin.

Mediq Sveriges huvudkontor och logistikcenter ligger i Kungsbacka. Vi har även verksamhet i Umeå och Stockholm. Mediq Sverige är en del av den internationella sjukvårdsaktören Mediq, som har sitt säte i holländska Utrecht. Tillsammans är vi Nordeuropas största distributör av sjukvårdsprodukter, med verksamhet i 13 länder.

 

Mediq och Covid-19 situationen

Många produkter som distribueras via Mediq är mycket efterfrågade och behövs för att bekämpa den växande Covid-19 situationen. Vi på Mediq Sverige AB gör vårt yttersta för alla våra kunder i denna utmanande situation, för att minimera störningar och hitta lösningar. Vi behöver alla hjälpas åt i denna extraordinära tid och uppmuntrar våra kunder att beställa normala kvantiteter för att undvika hamstring. 

Mediq Sverige följer noga Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer samt gällande riktlinjer från våra myndigheter och vår svenska regering.

För att minska smittspridning och säkra allas vår hälsa har vi vidtagit åtgärder för att skydda våra medarbetare; bland annat utökat frekvensen av städning, begränsat resor och fysiska möten. Interna möten, mässor och kundbesök har ersatts av andra mötesformer via Skype, telefon eller videokonferenser.

Läs även mer på vår pressida >>

Från lokalt nederländskt till internationellt företag med tjänster till patienter.


Mediq
Mediq startades som inköpskooperativet OPG år 1899 av 91 holländska apotekare som ville skydda allmänheten från obehörigt tillhandahållande av läkemedel. 

OPG växte snabbt till ett internationellt företag efter att ha expanderat till att även tillhandahålla medicinsk utrustning. År 2006, inför den nya demografiska bilden som förebådade enorma förändringar inom vården, förvärvade Mediq företaget Diabetes Direct, som levererar diabetesutrustning hem till patienter.

Förvärvet ledde till fler och 2009 var det dags för en ny identitet. Det nya namnet blev Mediq. Det namnet har blivit ett av de mest respekterade inom hälso- och sjukvårdsbranschen, tack vare de starka och kunniga företag som nu inkorporerades i ett. För att Mediqs skulle kunna fokusera mer på det som nu var dess kärnområde, lösningar för tjänster direkt till patienter fick det nederländska apotekarföretaget en ny ägare år 2014.

Mediq är idag en ledande leverantör inom hälso- och sjukvården i 12 länder: en pålitlig partner för både sjukvårdspersonal, samhället och patienter när det gäller att ge bättre och mer prisvärd vård för människor som lever med kroniska sjukdomar.

1899  Det kooperativa apotekarförbundet OPG grundas – ett grossistkooperativ som startas av 91
                apotekare.

1985  OPG börjar förvärva de första nederländska apoteken.

1992  OPG listas officiellt på Amsterdambörsen. OPG var det första kooperativet som listades på
                Amsterdambörsen.

1998  Pharmachemie säljs. Detta markerar OPGs tillbakaträdande från läkemedelstillverkning och
                ett nytt fokus på  grossisthandels- och distributionsverksamheter.

2006  Internationell expansion av tjänster direkt till patienter inleds.

2009  OPG döps om till Mediq.

2010  Mediq N.V. förvärvar Oriola-KD Healthcare AB, som blir Mediq Sverige AB.

2013  Den 13 mars 2013 avregistreras Mediq från Amsterdams aktiemarknad. Mediq tillkännager
                också avvecklande av apotek och grossisthandel i Polen.

2014  Avvecklande av apotek och grossisthandel i Nederländerna. Mediq tillkännager även sitt 
25:e förvärv detta år.

2015  Mediq är nu en ledande leverantör av tjänster till patienter.

Mediq använder cookies

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.