{{Message}}

Vår mission

Att vara en pålitlig leverantör till hälso- och sjukvården och bidra till att människor kan leva ett så bra liv som möjligt.

Vår strategi

Vår ambition är att vara den ledande leverantören av produkter och tjänster direkt till patienten. Genom organisk tillväxt och en rad strategiska förvärv är Mediq redan nummer ett eller två i de 13 länder vi verkar i. 


Mediqs internationella närvaro och tillväxt garanterar kunnande och storlek. Vi är skickliga på att navigera enligt lokala regler och bestämmelser – en viktig framgångsfaktor i vår bransch. Genom att vara bäst i branschen i olika länder höjer vi också ribban för kostnadseffektiv vård på den lokala marknaden. Vi fortsätter att investera i innovativa vårdlösningar och prisvärda tjänster till patienter i alla vårdmiljöer. Detta ökar motivationen för samhälle och vårdpersonal, vilket i slutändan förbättrar patienternas livskvalitet. 


Våra planer är ambitiösa. Våra medarbetare har drivkraft. Varje dag frågar vi oss: hur kan vi tillhandahålla vård som är ännu bättre, till ett ännu rimligare pris? Våra värderingar gör att vi med entreprenörsanda och mod kan gå i spetsen och erbjuda vårdlösningar som ger de bästa resultaten för patienten, vårdpersonal och vårdgivare. Det är precis det vi menar när vi säger: Vi arbetar engagerat för din vård. 

Vår vision

Vår vision är att vara en pålitlig leverantör till sjukvården och bidra till att människor får ett så bra liv som möjligt.

Vår syn på globala förändringar inom sjukvården
Idag står vi inför en demografisk utveckling som saknar motstycke. En snabbt åldrande befolkning och ökande förekomst av kroniska sjukdomar ställer stora krav på sjukvården och innebär stora utmaningar: för oss och för samhället. På Mediq ser vi tillgång till sjukvård som en social rättighet, men den är inte självklar. Den kan bara åstadkommas om vi fortsätter att ta fram innovativa lösningar som driver utvecklingen framåt: att förbättra resultaten för patienterna och ställa om från vård på sjukhus till vård i hemmet för att alla ska ha råd med hälso- och sjukvård. 

Med vår kunskap, expertis och internationella nätverk följer ett stort ansvar. Genom vår storlek har vi möjlighet att påverka och bidra till att lösa sjukvårdens största utmaningar: att föra samman myndigheter, kommuner, landsting och vårdpersonal för att skapa nya lösningar och metoder för behandlingar, vårdprocesser och logistik. 

Vår ambition är att vara den ledande leverantören av produkter och tjänster direkt till patienten. Vi vill förbättra livskvaliteten för människor med kroniska sjukdomar. Vi strävar efter att minska deras behov av sjukhusbesök, se till att de kan få vård i hemmet och förbättra deras behandlingsresultat – samtidigt som vi sänker kostnaderna för att fler ska kunna få den vård de behöver. 

Detta är vårt löfte till våra intressenter och till samhället.

Trender

Hälso- och sjukvården förändras snabbt. Hur ser framtiden ut för oss, för patienterna och för personalen? Vi ser fem viktiga trender.


Patienten är idag själv ofta en påläst medlem av sjukvårdsteamet med stort inflytande över vilken behandling som ska sättas in.

Med hjälp av mobilapplikationer kan patienten själv hantera delar av sin behandling. Alltifrån appar för att hålla koll på medicinering till att få tillgång till sin journal eller chatta online med apoteket eller läkaren som utfärdat ett recept. 

Där man tidigare ordinerade standardiserad medicin och/eller medicinsk teknik kan man idag individanpassa. Det kan handla om medicin som doseras i förutbestämda intervaller direkt till patienten eller 3D-skrivare för utskrift av till exempel stomipåsar.

Om man känner patienten vet man vilken omsorg och behandling som är bäst. Genom att analysera anonymiserade data om medicinförbrukning kan man till exempel upprätta behandlingsprogram som hjälper patienten samtidigt som de minskar sjukvårdskostnaderna.

Antalet gamla och kroniskt sjuka ökar och därmed efterfrågan på avancerad hälso- och sjukvård. Gränserna mellan olika vårdformer suddas ut och ersätts med olika typer av samarbeten både inom och mellan olika sjukvårdsinrättningar och mellan olika huvudmän som kommuner och landsting. Den lokala vårdgivaren är alltid närmast patienten.

Att förebygga i stället för att behandla - genom att anpassa livsföring och diet efter sin genkarta kan man förebygga framtida hälsoproblem. Hälso- och sjukvården samarbetar med dietister för att minska risken att faktiskt bli patient.

Mediq använder cookies

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.