{{Message}}

Leveranser till vårdinrättningar

På uppdrag av vården utför vi avtalade tjänster inom sjukvårdslogistik. 

Förutom att tillhandahålla det av uppdragsgivaren upphandlade sortimentet innebär uppdragen även bland annat kundservice, ordermottagning, elektronisk handel, information, lagerhållning och fakturering. Inom detta affärsområde hanterar vi även förrådssystem av olika slag på exempelvis sjukhus.

Som totallogistiker, tar vi ett fullständigt ansvar för hela försörjningskedjan av förbrukningsvaror. Tillsammans med våra kunder utvecklar vi lösningar för samordnade flöden som är skräddarsydda, med tydliga ansvarsgränser och med en avtalspart från produktleverantör till hyllan på sjukhusets avdelningsförråd. Med effektiv och samordnad logistik samt smarta IT-stöd kan vi sänka logistikkostnader och frigöra resurser.

Leveranser till hemmet

Leveranser till hemmet

Prevalensen av kroniska sjukdomar ökar och med en växande åldrande befolkning ökar behovet av kostnadseffektiva möjligheter. Sjukvårdsbehandling i det egna hemmet blir alltmer vanligt förekommande och det ställer krav på effektiva individanpassade lösningar. Mediq har lång erfarenhet av att hantera bland annat nutrition, inkontinensartiklar, förbandsmaterial, förbrukningsmaterial för diabetes samt dialysmaterial. Mediq erbjuder leveranser av sjukvårdsmaterial direkt hem till patienten.


Mediq Direct – Förskrivarportalen

Direct vänder sig till förskrivare av livsmedel för speciella medicinska ändamål samt glutenfritt. Våra användare finns generellt inom öppenvården, men också genom avtal med kommuner och landsting.

Vårt sortiment av livsmedel för speciella medicinska ändamål är heltäckande och växer hela tiden i takt med kundernas efterfrågan; till exempel näringsdrycker, berikningar, sondnäringar, förtjockningsmedel och glutenfritt till både barn och vuxna.

Nyfiken och vill veta mer?

  • Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur vi kan hjälpa just dig.
  • Kundservice: 031 – 388 90 00
  • Öppettider: Vardagar 08:00–16:30
  • kundservice@mediq.com

Mediq använder cookies

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.